കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ സെപ്റ്റേജ് മാലിന്യം ശേഖരിക്കാനായി അഴക് മൊബൈൽ ആപ്പ് | Waste Management | Visvya News
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play