കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം മാലിന്യം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു | WASTE DEPOSIT | KOZHIKODE | Visvya News
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play