പാമ്പ് കടിയേറ്റ സ്ഥലത്ത് രക്ത ഓട്ടം തടസ്സപെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ തുണി കെട്ടാൻ പാടില്ല #vavasuresh | Visvya News
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play