വേഷം മാറിവരുന്ന വലതുപക്ഷവും അല്ലാത്തതും എന്ന വ്യത്യാസമേയുള്ളു,കലാകാരൻ എന്നും ഒറ്റപ്പെടുന്നു| ​#NMP | Visvya News
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play