ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ പ്രയാസമാണ് . | Visvya News
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play