വിഴിഞ്ഞം യാഥാർഥ്യമാകുമ്പോൾ ലോക വാണിജ്യ ഭൂപടത്തിൽ വലിയ പ്രസക്തിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്: ഡോ. എ സമ്പത്ത് | Visvya News
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play