അബ്ദുർറബ്ബ് പച്ച ബോർഡ് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അത് വർഗീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവാണ് മുഖ്യമന്ത്രി | Visvya News
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play