പ്രാർത്ഥന, മാർഗ്ഗശുദ്ധീകരണം ഇവ രണ്ടിന്‍റെയും സമന്വയമാണ് ശ്രേഷ്ഠഗുണങ്ങൾ | Visvya News
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play