മിനിമം വേതനത്തിലും കുറഞ്ഞ വേതനത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട് | Visvya News
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play