തൊഴിൽവിസാ നടപടികൾക്ക് ഏകജാലകം, 22 വകുപ്പുകളിൽ ചീഫ്​ AI ഓഫീസർമാർ- കാണാം ​​ദുബൈ വാർത്തകൾ | Visvya News
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play